A Szeretet hatalma

Isten szeretetéről

ahogyan Ő szeret minket, és ahogyan mi szeretjük Őt

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(János. 3.16)
Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk: Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk.
(János 4.7-13)
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad,
és az Isten is ő benne.
(János 4.16)
Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem,
és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.
(János 16.27)
Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
(János 5.1-3)
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
(Máté 11. 28-30)Bibliai idézet

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok,
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál,
s aki zörget, annak ajtót nyitnak.

Máté 7. 7-8Bibliai idézet

Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
ti is tegyétek velük.

Máté 7.12Bibliai idézet

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.

Pál levele a Korinthusbeliekhez (részl.)Bibliai idézet

A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény.

Szent Pál apostol levele a Galíciaiakhoz  5. 22-23Bibliai idézet

Minden lehetséges annak, aki hisz.

Márk 9.23Aki nem szeret, az a halálban marad.

Szent János 1. leveleAz első parancsolat ez:
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből.
És a második: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
Nincs ezeknél fontosabb parancsolat.

Szent Márk evangéliumaÍgy szól a Bölcsesség:
Szeretem azokat, akik engem szeretnek, és akik engem keresnek, megtalálnak.

Ószövetség: PéldabeszédekIsten szeretetén és az ő szolgálatán kívül minden hiábavalóság.
Ezért az, aki szereti Istent teljes szívéből,
nem fél sem a haláltól, sem az ítélettől, sem a pokoltól.
Egy tökéletes szeretet teljes biztonsággal Istenhez visz.

Krisztus KövetéseA Jézus iránti szeretetnek annyira be kell töltenie értelmünket és szívünket, hogy többé már nem tulajdonítunk figyelmet az emberi érzelmeknek.
Féltő gondoskodással maga Jézus fogja megóvni azok a szívét,
akik neki adták magukat.

Kalkuttai Teréz AnyaSzeretni Istent, ez a legnagyobb erény!
Szeretni Istent, ez a legnagyobb bölcsesség!
Szeretni Istent, ez a legnagyobb méltóság!
Szeretni Istent, ez a legnagyobb öröm!

Johann Michael Sailer
Jézus

1 2 3 4 5 6 7. oldal 8 9 10